VBO 14592 headerbeelden20235
7 oktober 2015

Brandweerkazerne Barendrecht

Vorig jaar is in opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een nieuwe brandweerkazerne aan de Dr. Kuijperstraat te Barendrecht opgeleverd. Mede door de inzet van De Roon Architecten en Drietech Ingenieursburo is deze kazerne een zeer duurzame toevoeging geworden voor Barendrecht. Het gebouw is voorzien van dusdanige duurzame bouwfysische en installatietechnische toepassingen, dat deze als bijna energieneutraal beschouwd mag worden.

Het gebouw heeft een oppervlak van 830 vierkante meter, biedt ruimte aan vijf voertuigen en voorziet verder in kleed-, kantoor- en fitnessruimten plus een kantine. Een belangrijk onderdeel in het bouwconcept is het zogenoemde energieneutrale functioneren, ondermeer door het gebruik van speciaal isolatiemateriaal. Het ontwerp van de kazerne in Barendrecht krijgt een voorbeeldfunctie voor de bouw van toekomstige VRR-uitruklocaties voor hulpdiensten.

Het meest in het oog springende onderdeel van het ontwerp is het kantoorgedeelte aan de Dr. Kuijperstraat. De architect noemt het “een sculpturaal volume wat op de onderbouw lijkt te zweven. De gebogen gevel met willekeurig geplaatste vensters volgt de kromming in de Dr. Kuijperstraat en de grote raamopeningen op de kop van het gebouw kijken met een wakende blik uit over de omgeving”.

De kazerne moet een voorbeeldfunctie vervullen en daarom is hoog ingezet op het gebied van duurzaam bouwen. Het gebouw is voorzien van een warmtepompinstallatie met koude- en warmteopslag met bodemcollectoren. Deze zorgen zomers voor koude en ‘s winters voor warmte in het pand. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Dit resulteert in een gebouw dat in zijn eigen energiebehoefte voorziet. Een gasaansluiting is daardoor niet nodig. In gevel en dak is rekening gehouden met veel daglichttoetreding, waardoor inzet van kunstlicht minimaal ingezet behoefte te worden. Toch is er in het gehele gebouw is rekening gehouden met LED-verlichting en aanwezigheidsdetectie.

Om water te besparen wordt regenwater opgevangen in ondergrondse tanks. Dit water wordt gebruikt voor het vullen van de brandweervoertuigen en het schoonmaken van het wagenpark. Tevens wordt het regenwater gebruikt voor het spoelen van de toiletten. In de materialisatie is gezocht naar producten die hergebruikt kunnen worden.

Indien de brandweer in de toekomst het pand onverhoopt zou verlaten, kan het gebouw worden ingericht met verschillende bedrijfsunits. Op die manier is het pand voorbereid op de toekomst.