header nieuws2
15 juli 2021

'Ondernemers, pak je rol bij beheersen mobiliteit!'

nieuwsflits 16ju2021 400px

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een sterke economie en bloeiende bedrijven. Daarom is er de afgelopen jaren hard gewerkt om de doorstroming op de Ruit van Rotterdam, in het bijzonder op de A15, te verbeteren. Rondom de Drechtsteden en Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) komen de wegen A16, A15, A29 en N3 bij elkaar. Het goederenvervoer richting Duitsland en België maakt hier intensief gebruik van, evenals het personenvervoer tussen Rotterdam en Brabant. In Barendrecht en omgeving vormt de slinger A29, A15, A16 een bekend fileknelpunt.

Ook lokale oplossingen

Namens de Barendrechtse ondernemers volgt John Breedveld (VBO FreshPort) deze ontwikkelingen op de voet. Hij trekt daarin samen op met verkeerswethouder Peter Luijendijk. John Breedveld was onlangs weer aanwezig bij een digitale bijeenkomst over de stand van zaken in het gebied van de Drechtsteden en de BAR-gemeenten. John: ,,We geven bij herhaling aan dat wij niet gerust zijn op een goede verkeersafhandeling voor de nabije en verdere toekomst. We hebben alle aspecten besproken: van een brede kijk op de ontwikkeling van de mobiliteit tot lokale oplossingen, bijvoorbeeld om de A15 – A16 – A29 bereikbaar te houden.'' 

Meer nodig dan meer asfalt

De deelnemers aan de vergadering kregen een terugkoppeling over de te verwachten congestie naar aanleiding van recente onderzoeken. John: ,,Eén ding is duidelijk: met nieuwe wegen en meer asfalt zijn we er niet. Ook ondernemers en hun werknemers moeten in actie komen en hun rol pakken om het weer groeiende autogebruik te beheersen. De coronacrisis speelt daarin een bijzondere rol. Om het openbaar vervoer te kunnen mijden, zijn veel tweede auto's aangeschaft. De verwachting is dat het OV de verliezer is na COVID. Als we niets doen komen er heel veel meer auto's op de weg. Daarom zou het goed zijn dat bedrijven het thuiswerken en flexibele werktijden niet terugdraaien maar juist op de agenda houden. Ook het stimuleren van het fietsgebruik past hierbij.'' 

Verkeer mag geen rem worden

John Breedveld roept - samen met verkeerswethouder Peter Luijendijk - alle ondernemers na te denken over de vraag wat hun rol kan zijn bij het beheersen van de drukte op de weg. ,,Laten we samen zorgen dat de verkeersdrukte geen rem wordt op de groei en ontwikkeling van onze bedrijven. Denk er deze zomer eens over na. Met een kleine inspanning van veel bedrijven kunnen we het verschil maken.''