header VBO uit de lucht

VBO FRESH PORT

Dé BusinessClub voor Barendrecht

VBO Fresh Port is een onafhankelijke Businessclub die actieve Barendrechtse ondernemers bijeenbrengt en hun onderlinge relatie versterkt. Wij zijn een informele vereniging waar ondernemers uit het groot-, midden- en kleinbedrijf elkaar ontmoeten, uitdagen en inspireren én business ontwikkelen. Onder het motto ‘Samen hebben we meer impact.’ bundelen 200 trouwe leden hun krachten.

Historie

De Vereniging Barendrechtse Ondernemers (VBO) is opgericht in 1985. In 2011 is VBO gefuseerd met Fresh World waardoor de vereniging ook veel kennis en slagkracht heeft binnengehaald op het gebied van agri en versfood. Onder de naam VBO Fresh World is de grootste BusinessClub in de regio ontstaan. In 2021 is VBO Fresh World gefuseerd met Dutch Fresh Port en gaan zij gezamenlijk verder onder de naam: VBO Fresh Port.

Uw belangenbehartiger in de regio

Als belangenbehartiger van haar leden heeft VBO Fresh Port een spilfunctie. Er zijn nauwe contacten met de gemeente Barendrecht, de bedrijventerreinen, de Kamer van Koophandel en andere centrale organisaties. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen en stimuleren van een gunstig ondernemersklimaat. We behandelen onderwerpen als wetgeving, aanbestedingen, vergunningen, parkeren, veiligheid, bouw- en verbouw en infrastructuur. Er wordt ruimte gecreëerd om te ondernemen en groeien. Met 200 leden kunnen we onze stem in de regio écht laten gelden.

Bijeenkomsten

Thematische ledenbijeenkomsten

VBO Fresh Port organiseert regelmatig thematische ledenbijeenkomsten. Na presentaties door inspirerende (gast)sprekers kan er gebruik worden gemaakt van een dinerbuffet en is er gelegenheid om in informele sfeer te netwerken en na te praten. Voor muziek of entertainment wordt gezorgd. 

Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie

Er wordt een Algemene Ledenvergadering en een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Alle leden zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Inloopborrels

In samenspraak met onze leden initieert VBO Fresh Port inloopborrels. Deze vinden plaats op het bedrijf van een BusinessClub-lid. Er wordt een presentatie en een rondleiding door het pand gegeven. Zo krijgt u een uniek kijkje achter de schermen en leert u uw collega-leden goed kennen.

VBO Fresh Port Inspireert

Dit is een netwerkplatform voor creatief ondernemen. Het netwerk organiseert drie kleinschalige bijeenkomsten per jaar, meestal op unieke locaties. Ogenschijnlijk onhaalbare ideeën uitwerken, buiten kaders denken, valkuilen ontwijken en succesvol zijn. Lokale ondernemers krijgen een podium om hun successen te presenteren en anderen te inspireren. Men kan leren van de ervaringen van anderen.

Suggesties zijn altijd welkom

Heeft u zelf suggesties voor een leuke of informatieve bijeenkomst, laat het ons weten. Stuur uw idee naar secretariaat@vbo-freshworld.nl.

Doelstelling

Het doel van onze activiteiten is het ontwikkelen van business. Het met elkaar vinden van oplossingen voor vraagstukken op lokaal en (inter)nationaal niveau, kennis uitwisselen en samenwerken op het sociale en commerciële vlak. Onze leden willen opportunities creëren en geld verdienen in een gezellige en informele setting. Als lid krijgt u volledige inzage in de resultaten van onze inspanningen want we willen uw volledige commitment over de koers die we varen.

Bestuursleden

Negen bestuursleden houden VBO Fresh Port op koers en zorgen voor een ondernemersklimaat met goede contacten, glans en impact voor onze leden. Jan Willem van Hellemond (Directeur Velo Beheer) is voorzitter. Op 14 maart 2014 heeft hij de voorzittershamer overgenomen van Paula van Hamburg.

VBO 14517 Mockup copy

Het nieuwe impact magazine

IMPACT is het magazine van VBO Fresh Port. Als lid van onze BusinessClub ontvangt u het magazine twee keer per jaar gratis. U leest interessante artikelen over de BusinessClub-leden, ontwikkelingen in de regio en ondernemen in Barendrecht en omstreken. Bekijk ook de vorige editie.

quote
“VBO Fresh Port,
een prachtige
netwerkorganisatie.”
Martijn van Meppelen Scheppink