header nieuws2
29 maart 2021

Algemene Ledenvergadering

37

Op woensdag 17 maart 2021 werd digitaal de Algemene Ledenvergadering van de VBO Fresh Port gehouden. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden vastgesteld, evenals het verslag van de kascontrolecommissie (René van der Keur en Marijn Nederlof). De begroting voor 2021 werd ongewijzigd vastgesteld. Het contributiebedrag voor 2022 werd bepaald op 425 euro.

Ook de samenstelling van het bestuur was een agendapunt. De aftredende en herkiesbare bestuursleden Jolanda van Zijderveld, Danielle de Wilde en Khalid Kassrioui werden herbenoemd in hun functie.

De ledenvergadering werd afgesloten met een inleiding door publicist en ondernemer Willem Middelkoop. Vanaf de jaren negentig doet hij onderzoek naar het financiële systeem en publiceerde hij hierover enkele boeken. Als privébelegger startte hij in 2005 met beleggingen in bedrijven die een significante (grondstof)ontdekking hebben gedaan. Sinds 2008 runt hij het Commodity Discovery Fund. Voor de VBO-vergadercamera ging Middelkoop in op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, en de opkomst van de bitcoin en andere alternatieven voor het gewone geld, zoals grondstoffen.