header nieuws2
5 februari 2020

VBO Fresh World goed aan tafel over Dutch Fresh Port

foto 27

VBO Fresh World zit goed aan tafel bij de ontwikkelingen in het gebied van Dutch Fresh Port, de naam voor de bedrijventerreinen Nieuw Reijerwaard en Verenambacht in Ridderkerk en BT-Oost in Barendrecht.

In opdracht van de betrokken gemeenten en provincie heeft Hillenraad Partners, een strategisch adviesbureau gespecialiseerd in de vers-sector, een gebiedsperspectief voor Dutch Fresh Port gemaakt. Dit visiedocument, tot stand gekomen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en betrokken overheden bevat de bouwstenen voor een toonaangevend en duurzaam bedrijvencluster in agri, vers en food. De betrokken partijen hebben zich inmiddels gecommiteerd aan de uitvoering van deze visie en de daarvan afgeleide ontwikkelagenda. 

Voor VBO Fresh World zijn Johan in 't Veld en Thijs van den Heuvel betrokken bij dit proces. Verder zijn de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk aangesloten, en ook Rotterdam (als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard). Vanwege het bovenlokale belang van de locatie is verder de Provincie Zuid-Holland intensief betrokken.

De volgende stap is het benoemen van een gebiedsregisseur. Van ondernemerszijde is Johan in 't Veld betrokken bij de sollicitatiegesprekken.