header nieuws2
5 februari 2020

Enquete truckparking Nieuw Reijerwaard

foto 28

In de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is het uitgangspunt dat in het gebied een truckparking van ca. 1,5 à 2 ha. zal worden gerealiseerd. Ook de ontwikkeling van een brandstofverkooppunt maakt onderdeel uit van de totaal ontwikkeling. Gezien de voortgang in de uitgifte van de kavels is GRNR momenteel concreet de mogelijkheden van een truckparking aan het onderzoeken, al of niet gecombineerd met een tankstation en/of gewenste faciliteiten. Om inzicht te krijgen in de mogelijk benodigde omvang van de truckparking en de eventueel gewenste voorzieningen wordt de behoefte bij de in het gebied gehuisveste en in de omgeving gevestigde ondernemers onderzocht.

Om inzicht te krijgen in de behoefte vanuit de (in het gebied aanwezige) ondernemers zijn enkele vragen opgesteld, waarmee ondernemers hun situatie en wensen kenbaar kunnen maken. Dan kan hiermee in de planvorming zoveel als mogelijk/haalbaar is, rekening worden gehouden.

De link naar de enquête: https://bit.ly/2GoKTvG