header nieuws2
30 mei 2018

AVG en uw onderneming

30

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Wat de nieuwe wet betekent voor uw onderneming, kunt u onder meer lezen op de site van de KvK en de Autoriteit Persoonsgegevens.