VBO 14592 headerbeelden20235
10 januari 2019

Nieuwjaar bij VBO Fresh World

Op donderdag 10 januari was er in het gemeentehuis van Barendrecht de traditionele nieuwjaarsreceptie van VBO Fresh World, de ondernemersvereniging met nu om en nabij tweehonderd leden. Gemeentebestuurders en vele tientallen leden waren daar om elkaar een goed, voorspoedig en vooral gezond 2019 te wensen. Onder het genot van lekkere drankjes en een smakelijke maaltijd, geserveerd door cateraar en VBO-lid Panita.

VBO-voorzitter Jan Willem van Hellemond en burgemeester Jan van Belzen blikten terug op 2018 en vooruit naar het nieuwe jaar.

In de toespraak van Van Hellemond kwamen, net als vorig jaar, de Brexit en president Trump voorbij. Het zijn nog steeds actuele thema’s, die ook voor veel onzekerheid zorgen. ,,We mogen hopen dat de Amerikaanse delegatie die onlangs naar China afreisde, een voorbode is van verzachting van het handelsconflict’’, aldus Van Hellemond. Hij benoemde verder dat Barendrecht in 2018 een nieuw gemeentebestuur heeft gekregen, als resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen. ,,We haalden er een paar keer de nationale televisie mee. Want de grootste partij kwam niet in het college terecht. In de plaats daarvan wisten zes andere partijen elkaar te vinden in een coalitie die een college met niet minder dan zes wethouders heeft opgeleverd. (...) Met open vizier zoeken wij als ondernemersvereniging de samenwerking met ons nieuwe gemeentebestuur.’’

Ook de verenigingsactiviteiten kwamen aan bod. In een korte fotopresentatie werd een beeld geschetst van de vele bijeenkomsten met boeiende sprekers. ,,Die bijeenkomsten waren leerzaam en onderhoudend, maar ook gezellig. Die combinatie is nog steeds ijzersterk en houden we ook in het nieuwe jaar overeind.’’

Vooruitblikkend noemde Van Hellemond een aantal factoren die ook in het komende jaar voor onzekerheid kunnen zorgen. ,,Brexit, gele hesjes, Amerika, energietransitie, het zijn allemaal factoren die we in de gaten moeten houden. We hebben ook te maken met keerzijde van de groei, zoals krapte op de arbeidsmarkt.(...) Onze wereld verandert snel. Wat gaat de blockchaintechnologie betekenen voor de reguliere economie? Wat betekent verdere robotisering voor de arbeidsmarkt en voor de economieën en marktpositie van bedrijven in binnen- en buitenland? En wat gaat de strijd tegen klimaatverandering en de onvermijdelijke energietransitie betekenen? Voor onze huishoudens. Voor onze bedrijven.’’

Van Hellemond had goed nieuws over de samenwerking tussen Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. Voor de bedrijfsterreinen Nieuw Reijerwaard, Verenambacht en BT Oost werd een gezamenlijke merkstrategie ontwikkeld. Onder de naam ‘Dutch Fresh Port’ presenteren deze terreinen zich voortaan aan de markt.

VBO Fresh World zal toetreden tot de Greenboard van Greenport Nederland, waarvan Greenport West-Holland een onderdeel is. ,,Het is een mooie plek om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze regionale economie.’’

Burgemeester Van Belzen gaf een schets van de Barendrechtse bedrijvigheid met 2300 bedrijven. Die bieden maar liefst 23.000 arbeidsplaatsen. Volgens de burgemeester doet de krapte op de arbeidsmarkt zich vooral in de technische sector voor. ,,Als gemeente willen we bijdragen om dit probleem op te lossen, door de banden aan te halen met onderwijs en ondernemers, bijvoorbeeld via de stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven, via het programma innovatie en innovatieve startups.’’

Burgemeester Van Belzen vervolgde: ,,In de loop van 2019 gaat zeker duidelijk worden hoe innovatie in Barendrecht een grotere plek gaat krijgen. Overheid, onderwijs en ondernemers moeten daarbij samenwerken waar we dat kunnen.’’

De revitalisering van bedrijventerrein Dierenstein is bijna afgerond, meldde de burgemeester. Er komt ook een follow up op de avond over cybercrime. ,,Digitale veiligheid van onze ondernemers staat hoog op de agenda. De ontwikkeling van deze vorm van criminaliteit gaat immers zeer snel. De gevolgen zijn groot.’’  Er is een speciale agent voor de bedrijven, hij heet René van Berkel.  

Burgemeester Van Belzen kondigde aan, dat de gemeente bedrijven gaat helpen met verduurzaming.

,,Mijn boodschap voor 2019 is dat we er samen een mooi jaar van kunnen maken. Ik wil u ook in 2019 graag met elkaar in verbinding brengen. Jullie, als ondernemers van Barendrecht, spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Wanneer u naar buiten stapt en in verbinding treedt met elkaar, het onderwijs en de overheid, gaan we samen een heel mooi jaar tegemoet’’, aldus burgemeester Van Belzen.