header nieuws2
27 september 2017

VBO Fresh World praat met provincie over infrastructuur

foto6

De Provincie Zuid-Holland heeft een gebiedsinformateur aangesteld. Dat is gebeurd op verzoek en inititatief van VBO Fresh World naar aanleiding van de aanhoudende verontrustende berichtgeving over de infrastructuur voor  de agf-ondernemers in het gebied.

De gebiedsinformateur heeft inmiddels alle agf-ondernemers gesproken en zijn bevindingen in een rapport aangeboden aan de provincie. VBO Fresh World-bestuursleden Johan in ’t Veld en Thijs van den Heuvel (die binnen het bestuur speciale aandacht hebben voor agf-zaken) hebben inmiddels met de directie van Bakker Barendrecht en The Greenery, samen met de betrokken gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam en de directie van het foodcluster Nieuw Reijerwaard, een overleg gehad over het rapport.

Gedeputeerde mevrouw A. Bom van de provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat de gesignaliseerde problemen met prioriteit aandacht krijgen. Mevrouw Bom heeft uitgesproken dat ze met de betrokken ondernemer op korte termijn een te volgen marsroute wil bespreken.