header nieuws2
24 april 2018

Nog geen college in Barendrecht

25

Er is nog geen nieuw college van burgemeester en wethouders in Barendrecht. De onderhandelingen tussen de partijen zijn nog gaande. Onder leiding van formateur Piet Boekhoud (foto) proberen CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66 een akkoord te bereiken, waardoor een college zonder EVB kan worden gevormd. Het akkoord wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart kreeg Echt Voor Barendrecht 14 zetels, gevolgd door het CDA met 4 zetels. VVD en SGP/ChristenUnie hebben beide 3 zetels. D66 kreeg 1 zetel, PvdA en GroenLinks beide 2 zetels. De gemeenteraad van Barendrecht telt 29 zetels.