header nieuws2
30 oktober 2018

Keurmerk Veilig Ondernemen

32

Wethouder Arnoud Proos (ontwikkeling bedrijventerreinen) nam donderdag 4 oktober, samen met andere betrokkenen, het keurmerk ‘Veilig ondernemen continu samenwerken’ in ontvangst.

De uitreiking hiervan vond plaats voorafgaand aan een miniconferentie over cybercrime. Tijdens deze bijeenkomst praatten experts lokale ondernemers bij over de risico’s en de verstrekkende gevolgen die digitale ontwikkelingen met zich meebrengen.

De bedrijventerreinen Barendrecht Oost en Barendrecht West ontvingen het keurmerk omdat de ondernemers de afgelopen drie jaar nauw samenwerkten met brandweer, politie en de gemeente om het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein te verbeteren en criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelen te verminderen.