VBO 14592 headerbeelden20235
23 maart 2016

Algemene ledenvergadering VBO Fresh World

Op 23 maart waren de leden aanwezig op de Algemene Ledenvergadering in Hotel Van der Valk te Ridderkerk. Voorzitter Jan Willem van Hellemond stond aan het begin van de vergadering stil bij de terreuraanslag in België die de dag daarvoor had plaatsgevonden.

Daarna gaf de voorzitter een terugblik op de bijeenkomsten in het afgelopen verenigingsjaar, waaronder de nieuwjaarsbijeenkomst, het lustrum in mei 2015, de omdenkshow waar de aanwezige leden heel positief op hebben gereageerd en natuurlijk het decemberontbijt in de Euromast. Het plan is om ook dit jaar een decemberontbijt te organiseren.

De leden zijn akkkoord gegaan met het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2015, het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester. De kascontrolecommisie, bestaande uit de heren Den Otter en Overwater, hebben de boeken gecontroleerd en geen onregelmatigheden gevonden. Op grond hiervan hebben zij de leden geadviseerd het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit voorstel kreeg de goedkeuring van de vergadering. Tevens werd de begroting voor het nieuwe jaar goedgekeurd en is men ermee akkoord dat de contributie voor 2017 niet wordt aangepast.

Nieuwe leden

De voorzitter gaf vervolgens aan dat de website verouderd is en deze wordt momenteel vernieuwd en zal worden gelanceerd in de loop van dit jaar. De leden hebben ondertussen ook het nieuwe magazine IMPACT ontvangen, dat ook verzonden wordt naar bedrijven in Barendrecht en omgeving die nog geen lid zijn van de VBO Fresh World. De hoop is dat door de professionele uitstraling van dit nieuwe magazine en de inspirerende bijeenkomsten die worden georganiseerd er nieuwe leden worden aangetrokken. Ook binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt over versterking van de acquisitie van nieuwe leden. Bij VBO Fresh World is gezelligheid zeker belangrijk, maar het gaat vooral om de kwalitatieve inhoud van de bijeenkomsten en de belangrijke functie als volwaardige gesprekspartner van de gemeente  inzake bijvoorbeeld het aanbestedingsbeleid.

Daarnaast deed de voorzitter een oproep aan alle leden: hebt u een zakenrelatie of iemand die u als introducé kennis wil laten maken met de VBO Fresh World, neem hem of haar mee naar een bijeenkomst of inloopborrel.

Overtuigen

Acteur, filmmaker en storytellingspecialist Mimoun Oaissa sloot de ledenvergadering af met een presentatie. Parallel aan zijn filmcarrière heeft hij zich zijn leven lang verdiept in alles wat met gedrag, overtuigen en persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Ook puttend uit zijn eigen ervaringen als acteur, trainer en ondernemer combineerde hij in zijn lezing op onderhoudende wijze de nieuwste en beste inzichten. Enorm veel tijd, talent, ideeën en klanten gaan verloren, omdat mensen anderen niet kunnen overtuigen van hun plan of product. Mensen die dat wél kunnen bereiken hun doelen vaker, efficiënter en effectiever. Mimoun verleidde de Barendrechtse ondernemers om mee te doen aan leuke rollenspelen. Daarmee leerden ze in korte tijd een paar technieken om anderen mee te krijgen met wat jij wilt. Handig op de werkvloer én thuis.