header nieuws2
4 april 2016

Startbijeenkomst revitalisering Dierenstein

1461657065

Op maandag 4 april is de startbijeenkomst voor de revitalisering van Dierenstein gehouden. Het terrein is toe aan een stevige opknapbeurt.

De gemeenteraad heeft hiervoor onlangs 3,1 miljoen beschikbaar gesteld (waarvan een deel subsidie van de provincie). Om zo nauw mogelijk aan te sluiten op de behoeften van de zittende ondernemers, wil de gemeente het traject graag in nauw overleg met hen doen.

Maandag 4 april was hiervoor de aftrap. In groepen werd gediscussieerd over knelpunten en oplossingen, waarbij verkeer en bereikbaarheid (vooral op het Oosteinde) een belangrijk punt was. De gemeente gaat, samen met een klankbordgroep van ongeveer 10 ondernemers, de aangedragen oplossingen vatten in een schetsontwerp. Dit zal opnieuw met de grote groep ondernemers worden gedeeld. Als dit beeld gedragen wordt, kan snel overgegaan worden tot realisatie. Hierbij wordt ook sterk gedacht aan het opzetten van een vorm van parkmanagement, zodat alle (financiƫle) inspanningen ook op langere termijn hun resultaat behouden.

De sfeer onderling was erg constructief. Gemeente en ondernemers verwachten veel verwachting van dit publiek-private traject.