header nieuws2
19 mei 2016

Krakers actief in Barendrecht

1461657167

Krakers nemen regelmatig hun intrek in leegstaande bedrijfspanden in Barendrecht.

Het is een groep die zich steeds verplaatst. Het kan ook u overkomen. Opeens merkt u dat er in uw leegstaande pand is ingebroken. De sloten zijn veranderd en er wonen mensen in. U constateert dat de nieuwe "bewoners” uw pand grondig verbouwen en vernielen en dat zij, op uw kosten, water en stroom gebruiken. Uw pand is gekraakt...

Krakers kunnen niet meteen worden ontruimd. Strafrechtelijke ontruiming mag pas in beginsel plaatsvinden nadat de krakers in een kort geding de zaak bij de rechter hebben kunnen voorleggen. Het Openbaar Ministerie moet daarbij onder meer de uitkomst van het kort geding afwachten. Dus als u krakers uit uw pand wilt hebben, zult u altijd een kort geding tegen de krakers moeten aanspannen.

Leegstandsbeheer (antikraak) kan een oplossing bieden. Door het tijdelijk invullen van uw pand, wordt waarde toegevoegd aan uw pand, en overlast van ongewenste gasten voorkomen. Leegstandsbeheer geeft u als voordeel dat door middel van flexibele contracten u op zeer korte termijn weer gebruik kunt maken van uw vastgoed wanneer u dat wilt. Ook is het een middel om de kosten van een dubbele hypotheek enigszins te drukken.

Villex Vastgoedbeheer is een van de leegstandsbeheerders, gevestigd in Barendrecht. Door hun uitgebreide netwerk van verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongeren en studenten, arbeidsmigranten en jonge ondernemers, is het mogelijk dat zij uw leegstaande pand binnen 24 uur kunnen vullen. Zij verzorgen het complete beheer, van het werven van gebruikers tot het dragen van het incassorisico. www.villex.nl