header nieuws2
13 februari 2016

Openstelling onderdoorgang A29

1461657007

De gemeenteraad van Barendrecht praat op dinsdag 26 april over het voorstel om de onderdoorgang van de A29 (Harmonielaan) open te stellen voor alle verkeer

Nu mogen alleen hulpdiensten, bussen en taxi’s gebruikmaken van deze onderdoorgang.

Om de nieuwe verkeersstromen vanaf de zomer van 2017 goed te kunnen verwerken zijn, naast het verwijderen van de bussluis, enkele aanvullende werkzaamheden nodig. Dat zijn: reconstructie Breslau-Bergen-Gdansk (inclusief aanleg rotonde); aanleg rotonde Boerhaavelaan; verwijderen van de zogenoemde Efteling-rotonde (bij het kantoor van ABN Amro) en aanbrengen verkeersregelinstallatie op de 1e Barendrechtseweg; aanbrengen geluidsreducerend asfalt bij de Gdansk en de noordelijke rondweg vanaf de onderdoorgang tot de 1e Barendrechtseweg.

Uit het oogpunt van de doorstroming, de bereikbaarheid en economisch gezien is het volgens burgemeester en wethouders essentieel om de Harmonielaan open te stellen en de bijbehorende maatregelen uit te voeren. Door deze maatregelen ontstaat een ’robuust wegennetwerk’. Door de maatregelen wordt de bereikbaarheid vanuit de Boerhaavelaan op de noordelijke rondweg verbeterd. De verkeersveiligheid op de 1e Barendrechtseweg neemt toe.

Openstelling van de Harmonielaan zorgt ervoor dat bij een normale spits geen parallelle sluiproute langs de A15 ontstaat. Incidenteel zullen er automobilisten zijn die via het Barendrechtse wegennet gaan rijden in plaats van via de snelle A15. De kans dat dit massaal gaat gebeuren is bij een normale spits verwaarloosbaar.