VBO 14592 headerbeelden20235
16 september 2015

Ondernemers leren ‘omdenken’

De ledenbijeenkomst van 16 september in het Van der Valk-hotel bood een interactief, inspirerend en humoristisch programma. Twee acteurs - Steye van Dam en Rienus Krul - namen de Barendrechtse ondernemers op sleeptouw, op weg naar een nieuwe manier van denken: omdenken. Dat alles op basis van de ideeën van bestsellerauteur en ‘omdenkfilosoof’ Berthold Gunster (schrijver van de boeken “Ja maar, wat als alles lukt”, “Ik ben oké, jij bent een sukkel” en “Lastige kinderen? Heb jij even geluk”).

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen.
Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. Een probleem verandert in iets wat juist de bedoeling is.

Twee stappen
De eerste stap is van een probleem een feit maken. De stap maken van ja-maar (het is niet wat het zou móeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en (het is, wat het is). Daarna kijk je welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door de feiten volledig te accepteren, dus volledig ‘ja’ te zeggen tegen de realiteit. Omdenken is een denktechniek, die bestaat uit twee stappen. Deconstrueren: van het probleem een feit maken. Je neemt een probleem, haalt daar af wat-er-zou-moeten-zijn en houdt dat-wat-er-is over. En construeren: het transformeren van bestaande feiten tot een nieuwe mogelijkheid. Je start met een feit, en kijkt wat je daar mee zou kunnen doen.

Berthold Gunster is grondlegger van het begrip ‘omdenken’. Met zijn organisatie Ja-maar® geeft hij trainingen, seminars en workshops aan bedrijven en particulieren. Berthold Gunster schreef over zijn gedachtegoed inmiddels een flink aantal bestsellers. Steeds meer mensen en bedrijven leren hoe ze in plaats van op een ja-maar-manier op een ja-en-manier in het leven kunnen staan.

Op www.omdenken.nl staan talloze verhalen over omdenken.