nieuwjaarsborrel top
7 januari 2016

Nieuwjaar bij VBO Fresh World

In het gemeentehuis van Barendrecht werd op donderdag 7 januari de nieuwjaarsbijeenkomst van VBO Fresh World gehouden. Burgemeester Jan van Belzen en VBO-voorzitter Jan Willem van Hellemond begroetten bij de ingang van het gemeentehuis vele belangstellenden, onder wie ondernemers en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.

Voorafgaand aan het smakelijke buffet luisterden de aanwezigen naar twee nieuwjaarstoespraken.

Jan Willem van Hellemond blikte terug op het bewogen jaar 2015, met een immens vluchtelingenvraagstuk, de economische crisis rond Griekenland, de aanslagen in Parijs, en 'alarmfase 1' in de winkelstraat, met een slagveld van faillissementen onder de retailers. Maar er zijn over het voorbije jaar ook positieve berichten te melden, zoals eenvoudiger en goedkoper ICT-beheer dankzij de cloud, een voorzichtig economische herstel, meer consumentenvertrouwen en koopkracht, en een aantrekkende huizenmarkt.

Van Hellemond deed beknopt verslag van vele verenigingsactiviteiten, zoals ledenbijeenkomsten met boeiende sprekers, inloopborrels bij diverse bedrijven, en succesvolle activiteiten van VBO Inspireert. Een hoogtepunt was uiteraard de viering van het 30-jarig bestaan van VBO Fresh World, met een business game in Rotterdam en een feestavond aan boord van de SS Rotterdam.

In het nieuwe jaar kunnen de leden, naast diverse bijeenkomsten, ook een vernieuwde website tegemoetzien. Met de nieuwe website is het voor de leden eenvoudiger om hun bedrijf onder de aandacht te brengen binnen de vereniging. ,,Een dynamische website past bij een actieve vereniging als wij zijn.'' Verder zal de vereniging blijven optreden als belangenbehartiger van ondernemend Barendrecht bij de gemeente Barendrecht. ,,We blijven fungeren als belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Barendrecht inzake dossiers als Nieuw Reijerwaard en het aanbestedingsbeleid.'' Ook het verbinden van ondernemers met elkaar en elkaar inspireren staat in 2016 hoog in het vaandel.

Verbinding
Burgemeester Van Belzen zei – ook tegen de achtergrond van alle internationale ontwikkelingen - te hopen dat het nieuwe jaar in het teken zal staan van verbinding. ,,Ik hoop dat mensen niet in de eerste plaats aan zichzelf denken, maar elkaar willen helpen, willen zoeken naar oplossingen. Hier mag niemand buiten de boot vallen.'' Van Belzen vroeg ook aandacht voor ondernemers die het door de crisis moeilijk hebben gehad.

De burgemeester ging verder in op de veiligheid. Vrijwel alle Barendrechtse bedrijfsterreinen hebben nu het keurmerk Veilig Ondernemen. Dat is te danken aan samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer, MKB Nederland, Trigion, de Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijfsterreinen Barendrecht en VBO Fresh World. ,,Maar laten we onze ogen en oren open houden om onze bedrijfsterreinen veilig te houden."

Ook in 2016 organiseert de gemeente enkele keren een burgemeestersontbijt met ondernemers. Thema's die aan de orde komen zijn onder meer bedrijfsfinanciering, duurzaamheid en sociale zaken.

In 2030 wil Barendrecht een energieneutrale gemeente zijn. Ook duurzame productie en duurzame logistiek moeten dat doel helpen bereiken. De Duurzaamheidskring is een mooi platform om elkaar te helpen en stimuleren. ,,We hebben u daarbij nodig, denkt u met ons mee'', riep Van Belzen de ondernemers op.

Burgemeester Van Belzen vroeg verder aandacht voor de belangen van het personeel en mensen in de bijstand die op zoek zijn naar werk. ,,De gemeente wil graag helpen als bedrijven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuw perspectief willen bieden.'' Het nieuwe werkgeversservicepunt is daarvoor een van de middelen. ,,Meer mensen in de bijstand aan het werk, dat is ons parool, en dat stimuleren we graag.''

Mantelzorger
Van Belzen riep de ondernemers op om oog te hebben voor medewerkers die in de problemen dreigen te komen, bijvoorbeeld door schulden, het verlies van een partner, ziekte, of door zware belasting als mantelzorger. ,,U hebt vaak goed zicht op deze problematiek, en u mag uiteraard gerust doorverwijzen naar de sociale wijkteams van de gemeente als ondersteuning nodig is.''

De aankleding van de zaal en het buffet werden verzorgd door Panita Catering, het bedrijf van ons lid Patrick Moreel.