VBO 14592 headerbeelden20235
11 februari 2015

Inloopborrel bij Tinke Assurantiën

Op 11 februari 2015 waren de leden van VBO Fresh World te gast bij Tinke Assurantiën. Per 1 december 2014 heeft Tinke Assurantiën de nieuwe locatie betrokken aan de Zwolseweg 17 -21. In dit pand bevinden zich ook de bedrijven Bureau Verhulst en Van der Pol, Pensioen in Business en Zekerhuis Assuradeuren. Deze bedrijven vormen samen met Tinke Assurantiën een assurantie-organisatie met hoogwaardige diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen voor het MKB en particuliere relaties. De relaties van deze bedrijven kiezen voor een betrouwbaar assurantiekantoor waarbij ze kunnen rekenen op persoonlijke advisering. Naast de mogelijkheid om verzekeringen te sluiten binnen het volmacht bedrijf Zekerhuis Assuradeuren, zijn zij tevens intermediair van bekende en minder bekende verzekeraars in Nederland. Ook brengen zij complexe en grote risico's onder op de Assurantiebeurs.

Tijdens de inloopborrel was Kees van ’t Zelfde van Rijnmond Business de gelukkige winnaar van een iPad mini en een risicoinventarisatierapport met een gezamenlijke waarde van 700 euro. Inmiddels hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen Marcel Bijker van Verhulst en Van der Pol en Kees van ’t Zelfde van Rijnmond Business. Het rapport is tot stand gekomen en uitgebreid op het kantoor in Barendrecht doorgenomen. ,,Het was leuk om de inventarisatie voor Kees uit te voeren en een aantal aandachtspunten op risicogebied te benoemen'', geeft Marcel aan.

Een risicoinventarisatie vraagt een tijdsinvestering van zowel adviseur als klant. In diverse gesprekken en observaties van bedrijfslocaties wordt een inschatting gemaakt van de risico’s waar een onderneming maar ook de ondernemer mee te maken heeft. Vervolgens maakt de adviseur, in overleg met de ondernemer, de afweging welke risico’s de ondernemer kan voorkomen, zelf kan dragen of dient te verzekeren. Zodoende ontstaat een overzichtelijk geheel van risico’s en oplossingen. Regelmatig dient het risico analyserapport als leidraad voor de toekomst. Tinke Assurantiën en Bureau Verhulst en Van der Pol ontzorgen op dit vlak en staan naast de ondernemer om de zaken in kaart te brengen en waar nodig af te dekken. Dit is een doorlopend proces omdat ondernemingen aan verandering onderhevig zijn. Risico’s en verzekeringen zijn geen dagelijkse kost voor ondernemers, het onderwerp heeft niet altijd prioriteit. Door het inschakelen van de adviseurs kan de ondernemer dit onderdeel van zijn bedrijfsvoering loslaten en zich richten op waar hij echt goed in is en plezier aan beleeft: het ondernemen zelf! De contacten tussen Kees en Marcel verliepen uitstekend. Zij zullen elkaar zeker nog treffen. De eerste afspraken voor samenwerking zijn al gemaakt en natuurlijk zal VBO Fresh World voor hen een trefpunt blijven.

...