header nieuws2
31 januari 2017

Windturbines geschrapt aan zuidrand Barendrecht

9

Gedeputeerde Staten (GS) hebben 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam en 2 locaties in Haaglanden aangewezen waar mogelijk uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. De zoeklocatie langs de Barendrechtse oever van de Oude Maas (ter hoogte van Heinenoord) komt niet langer voor in de plannen.

De locaties Bedrijven Terrein Oost en Vaanplein (langs de A15) blijven wél in onderzoek. Het onderzoeksgebied Bedrijven Terrein Oost is verkleind naar het meest noordelijk deel van het bedrijventerrein. Wethouder van der Linden: “Ik ben blij dat de locatie Oude Maas al in dit stadium van de baan is. Daar hebben we ons enorm voor ingezet. Ook veel inwoners van Barendrecht hebben een zienswijze ingediend tegen deze locatie, dus ook zij worden hiermee beloond. De recreatieve waarde van dit unieke natuurgebied langs de Oude Maas is voor ons erg belangrijk. Goed nieuws dus.”

De gemeente Barendrecht heeft nog steeds bezwaren tegen windturbines nabij het Vaanplein.

In de regio’s Rotterdam en Haaglanden zijn in totaal 45 locaties voor windenergie onderzocht. Op basis van het planMER-onderzoek en provinciale ruimtelijke criteria zijn in totaal 11 locaties afgevallen. In het eindbeeld zijn de overige locaties op sommige plekken gebundeld, wat resulteert in 25 locaties. Met name de ruimtelijke en landschappelijke criteria hebben er in de Rotterdamse regio voor gezorgd dat windlocaties minder in open gebieden en meer langs wegen en waterwegen zijn aangewezen. 

Op dit moment zijn deze locaties nog onderwerp van gesprek in de gemeenteraden. Na een zienswijzeperiode in het voorjaar van 2017 maken Provinciale Staten (PS) na de zomer van 2017 een keuze en wijzen zij de locaties definitief aan. Met deze vaststelling maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch mogelijk. Gemeenten moeten dan hun bestemmingsplannen hierop aanpassen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windturbines.