header nieuws2
31 januari 2017

Berging Lancaster hervat

10

De Koninklijke Luchtmacht heeft aan de Rijksstraatweg de berging van een Britse Lancaster-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog hervat. De meeste brokstukken van het in 1943 neergestorte vliegtuig liggen in de Rijsoordse bodem op de plek van het Lancaster-monument, dat vorige maand in verband met de berging tijdelijk is verwijderd.

Tegelijk met de bergingswerkzaamheden wordt de bodem ontdaan van brandstofresten uit het vliegtuigwrak. De vervuilde grond wordt tijdelijk opgeslagen in een gronddepot aan de Voorweg.

De bergingswerkzaamheden aan de Rijksstraatweg gaan ongeveer drie weken duren.

Vlakbij de plek van de berging wordt momenteel de onderdoorgang van de Rijksstraatweg tussen de bestaande bedrijventerreinen en Nieuw Reijerwaard gerealiseerd. Voorafgaand aan dit werk heeft de Koninklijke Luchtmacht vorig jaar onderzoek gedaan naar resten van de Lancaster. Tijdens het onderzoek zijn onder meer twee bommen, een propellerblad en een motordeel gevonden en afgevoerd.

Na de bergingswerkzaamheden wordt het Lancaster-monument teruggeplaatst. Op het in 2002 opgerichte monument staan de namen van de omgekomen en in Rotterdam begraven bemanningsleden van de Britse Lancaster-bommenwerper.