header nieuws2
18 september 2019

VBO Fresh World bouwt mee aan Dutch Fresh Port

foto 22

Begin dit jaar onthulde wethouder Tanja de Jonge het logo van Dutch Fresh Port. Onder het motto ‘Connect to grow’ bundelen de bedrijventerreinen Nieuw Reijerwaard, Verenambacht en Barendrecht Oost sindsdien hun krachten.

De potentie van het gebied ligt in het grote aantal toonaangevende bedrijven in agro-vers-logistiek dat er is gehuisvest. De bedrijven samen vertegenwoordigen 25% van de omzet in deze sector in Nederland. De ligging dichtbij de haven en belangrijke Nederlandse productiegebieden in AGF, maakt Dutch Fresh Port een cruciale draaischijf voor de import en export van versproducten. Een tak van sport waar Nederland op de wereldranglijst nummer 2 is in omvang. Om deze unieke positie in de toekomst te behouden, is het van belang om te blijven innoveren en tijdig in de juiste zaken te kunnen investeren. Het bundelen van krachten is daartoe noodzakelijk. 

De gezamenlijke positionering is een goede eerste stap om krachten te bundelen, maar er is meer nodig. Voor het bedrijvencluster in vers dat zich kenmerk door de vele dagelijkse transportbewegingen én pieken, is een goede infrastructuur essentieel. Daarbij is ook de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid voor personeel in de huidige krappe arbeidsmarkt een issue. Ook zijn in het gebied op termijn meer duurzame oplossingen op het gebied van energie en afvalverwerking onmisbaar. Daarbij biedt de grote concentratie van bedrijven een unieke broedplaats voor innovatie in agro-logistiek.

In opdracht van de betrokken gemeentes en provincie heeft Hillenraad Partners, een strategisch adviesbureau gespecialiseerd in de vers-sector, een gebiedsperspectief voor Dutch Fresh Port gemaakt. Dit visiedocument, tot stand gekomen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en betrokken overheden bevat de bouwstenen voor een toonaangevend en duurzaam bedrijvencluster in agri, vers en food. Volgens planning committeren de betrokken partijen zich dit najaar formeel aan de uitvoering van deze visie en de daarvan afgeleide ontwikkelagenda. Twijnstra Gudde werkt parallel aan dit proces aan een advies hoe de uitvoering van de ontwikkelagenda te organiseren.

VBO Fresh World is actief betrokken in dit proces. Johan in ‘t Veld en Thijs van den Heuvel nemen deel aan de stuurgroep die meedenkt over hoe invulling te geven aan de ambities voor Dutch Fresh Port. Dit doen zij samen met de bestuurders en uitvoerend medewerkers van de betrokken overheden. Naast de gemeente Barendrecht zijn dat Ridderkerk en ook Rotterdam (als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard). Vanwege het bovenlokale belang van de locatie is verder de Provincie Zuid-Holland intensief betrokken.

Als Dutch Fresh Port zet het gebied zich zo steviger op de kaart, om op bovengenoemde onderwerpen de nodige slagkracht te kunnen ontwikkelen. Dutch Fresh Port draagt bij aan een beter samenspel tussen bedrijfsleven en lokale besturen én een gerichte sterke lobby naar beleidsmakers op bovenlokaal niveau.