header nieuws2
26 maart 2019

Subsidie voor advies over ‘duurzame inzetbaarheid’

foto 15

Natuurlijk wilt u uw werknemers gezond en gemotiveerd houden. En hen duurzaam kunnen inzetten. Wilt u zich laten adviseren hierover dan kunt u daarvoor tussen 8 en 12 april 2019 subsidie aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF stelt hiervoor per aanvrager 12.500 euro beschikbaar.

De Verkeersonderneming wil via het platform “Samen Bereikbaar” de markt activeren om met slimme, duurzame mobiliteit aan de slag te gaan met als doel het realiseren van structurele gedragsverandering. Flexibel werken2 is een van de mogelijkheden om de doorstroming op de wegen en de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Binnen het ESF-subsidie programma is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in het kader van het bevorderen van “een flexibele werkcultuur” (zoals een flexibel arbeidstijdenmanagement). 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden neem contact op via anna.schouten@samenbereikbaar.nl.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe adviseur met een maximum van € 12.500,- en een minimum van € 6.000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 15.000.000. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting vastgesteld welke organisaties subsidie ontvangen. Maximaal uurtarief is € 100, - excl. BTW. Alleen kosten van een adviseur voor het opstellen van een advies of het begeleiden van de implementatie van dat advies zijn subsidiabel. Advies of begeleiding moet toegesneden zijn op de aanvrager (maatwerk). Bijkomende kosten (BTW/reis/verblijf/materiaal/verlet kosten) zijn uitgesloten van subsidie.

Klik hier voor meer informatie.

De verkeersonderneming kan u ondersteunen bij uw aanvraag, u dient zelf de aanvraag in. Daarnaast, indien gewenst, kan de verkeersonderneming marktpartijen aandragen die de uitvoering op zich kunnen nemen bij toekenning van de subsidie.