header nieuws2
24 april 2017

NIEUWSFLITS: ondernemerspeiling

barendrecht2

Aankondiging ondernemerspeiling Barendrecht

Beste ondernemer,

Op verschillende manieren heeft u met de gemeente te maken. Dit kunnen bijvoorbeeld aanvragen van vergunningen en ontheffingen, bedrijventerreinen of handhaving zijn. Om onze dienstverlening goed te kunnen aanpassen op uw behoefte, vragen wij uw mening! Wilt u aangeven hoe u denkt over de gemeentelijke dienstverlening en op welke wijze deze zou kunnen worden verbeterd?

Doe dan mee aan de ondernemerspeiling Barendrecht 2017

Om deze vragen te kunnen beantwoorden worden 1600 ondernemers uitgenodigd om deel te nemen  aan het onderzoek “Waar staat Barendrecht 2017 ondernemerspeiling”. Zij zijn willekeurig geselecteerd uit het ondernemersbestand van de gemeente Barendrecht.

Het onderzoek loopt van 21 april tot 18 mei 2017. We stellen het zeer op prijs als u meedoet met het onderzoek. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe meer de gemeente op de resultaten kan vertrouwen.

De resultaten gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast helpen de resultaten ons bij het nemen van besluiten over de bedrijfsomgeving van ondernemers.

Omdat ook andere gemeenten meedoen aan dit onderzoek, kunnen wij de resultaten vergelijken met andere gemeenten. Over de resultaten van: “Waar staat Barendrecht 2017 ondernemerspeiling” informeren wij u in het najaar via onze website barendrecht.nl en in de Blik op Barendrecht.

Heeft u vragen neem dan contact op met bedrijfsfunctionaris Jos Lukasse van de gemeente Barendrecht via 06-27094320.