header nieuws2
28 november 2016

Nieuwe coalitie

6 231x231

De partijen EVB, CDA en SGP/CU zijn tot overeenstemming gekomen over de nieuwe coalitie. De afgelopen twee weken hebben de partijen overleg gevoerd onder leiding van formateur Klaas Groenendijk. De kandidaat-wethouders Lennart van der Linden en Dirk Vermaat (EVB), Peter Luijendijk (CDA) en Johan van Wolfswinkel (SGP/CU) kijken ernaar uit om aan de slag te gaan in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De kandidaat-wethouders gaan nu aan de slag met het verdelen van de portefeuilles. Daarnaast wordt een nieuw coalitieakkoord opgesteld, waarin de belangrijkste thema’s worden benoemd. Het is nog anderhalf jaar tot de volgende verkiezingen. Daarom wordt het een beknopt programma, waarin alleen die thema’s staan benoemd die door deze coalitie zijn aangepast, of nieuw zijn aangedragen. Het is nu aan de gemeenteraad van Barendrecht om de kandidaat-wethouders te benoemen. De kandidaat-wethouders worden aan de raad voorgedragen tijdens een extra raadsvergadering die op een zo kort mogelijke termijn zal plaatsvinden. Dan worden ook het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling gepresenteerd.