header nieuws2
3 juni 2019

Marianne Zwagerman dagje wethouder

201905290A2A0760 resize

“Ondernemers verdienen meer waardering en minder regels in het aangeharkte rubberentegelparadijs”, zo sprak Marianne Zwagerman (ondernemer en schrijver) enige tijd geleden tijdens de ledenvergadering van VBO Fresh World. Wethouder Arnoud Proos (SGP, Economische Zaken) was erbij en nodigde haar uit een dagje zijn plaats in te nemen.

Woensdag 29 mei was het zover. Ze maakte kennis met burgemeester van Belzen, en sprak met ondernemers, leerlingen en docenten op Focus Beroepsacademie over de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en de aandacht voor praktisch opgeleide leerlingen, die het bedrijfsleven hard nodig heeft. 

De lunch werd genuttigd tijdens een gesprek met een delegatie van ondernemersvereniging VBO Fresh World. Daar ging het onder meer over het op de kaart zetten van Dutch Fresh Port, drie bedrijfsterreinen in Barendrecht en Ridderkerk die een toplocatie vormen voor agf-ondernemers. Ook de zin en onzin van een ambtenier als kwartiermaker innovatie werden besproken. 

Volgens Zwagerman laat het bedrijfsleven zich kapotreguleren door overheden en verzet het zich te weinig tegen marktverstorende maatregelen die vaak handenvol belastinggeld kosten. Maar bedrijven moeten zich ook meer inzetten voor hun omgeving, vindt Zwagerman. Zij moeten hun vestigingsplaats en hun land zien als hun tweede bedrijf, waarvoor zij ook verantwoordelijkheid dragen. Want dan kan de markt alles oplossen: schaarste van grondstoffen, klimaatverandering, mensen blijven voeden op een overbevolkte planeet, jongeren opleiden voor beroepen met toekomst. De overheid moet ondernemers daarin faciliteren. En ondernemers moeten zich actiever laten horen en zorgen voor impact.

Na haar dag in de schoenen van wethouder Proos zal Marianne Zwagerman op een later moment haar bevindingen presenteren aan het college van burgemeester en wethouders.

Een eerste impressie gaf Marianne Zwagerman in het radioprogramma Dit Is De Dag.