header nieuws2
29 mei 2017

Energieprogramma

15

Op 21 juni 2016 is door de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Energiebeleid vastgesteld.

 

Dit Energieprogramma omvat 30 activiteiten en projecten die het mogelijk moeten maken om in 2030 een CO2 neutrale gemeente te zijn. Om goed in beeld te krijgen wat hierbij de opgave is, is begin 2017 een Routeplan energie 2030 voor Barendrecht opgesteld. Hieruit blijkt dat er lokaal voldoende alternatieven zijn voor aardgas in de vorm van bodemwarmte, restwarmte en biomassa. Maar voor 100% duurzame stroomopwekking is er onvoldoende ruimte in Barendrecht en zullen we dit deels in de regio moeten opwekken. Het Energieprogramma van Barendrecht wordt afgestemd op de Energieagenda 2016 van het kabinet. Het daarin genoemde beleid komt er op neer dat er alternatieven moeten worden aangedragen voor verwarming met aardgas en dat de gemeenten daarin een belangrijke rol spelen. De belangrijkste actualiteiten rond het Energieprogramma zijn per thema weergegeven in de laatste nieuwsbrief hierover van de gemeente Barendrecht. Deze vindt u hier

 

Meer info: Arien van der Maas (beleidsadviseur), a.v.d.maas@bar-organisatie.nl.