header nieuws2
29 mei 2018

Bijna college in Barendrecht

28

Er is (bijna) een nieuw college van burgemeester en wethouders in Barendrecht.

De onderhandelingen tussen CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66 zijn afgerond en hebben geleid tot het coalitieakkoord ‘Eenheid in verscheidenheid’, dat op 28 mei werd gepresenteerd. De zes partijen leveren elk een (parttime) wethouder. Het akkoord wordt op 14 juni ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan worden ook de wethouders benoemd.

Bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart kreeg Echt Voor Barendrecht 14 zetels, gevolgd door het CDA met 4 zetels. VVD en SGP/ChristenUnie hebben beide 3 zetels. D66 kreeg 1 zetel, PvdA en GroenLinks beide 2 zetels. De gemeenteraad van Barendrecht telt 29 zetels.

Het coalitie-akkoord ‘Eenheid in verscheidenheid’ met daarin ook de namen van de kandidaat-wethouders en de beoogde portefeuilleverdeling is hier te lezen.