VBO 14592 headerbeelden20235
13 april 2016

Van der Wel en Weeda samen aan de slag voor Hospice De Reiziger

Op 13 april kwamen de leden van VBO Fresh World bijeen voor een inloopborrel bij Aannemingsbedrijf Van der Wel B.V. aan de Arnhemseweg. Chris van der Wel gaf een presentatie over zijn bedrijf, dat zowel particulieren, bedrijven als de (semi)-overheid bedient. Bouwopdrachten variëren van het vernieuwen van een kozijn of badkamer tot het bouwen van een woning en bedrijfshal tot de renovatie van een complete woning of bedrijfsgebouw.

Een bijzonder project is het verbouwen van een boerderij aan de Voordijk tot Hospice De Reiziger. Voor het ontwerp tekende Weeda Architecten. Het Rotterdamse bureau gaf tijdens de inloopborrel uitleg bij wat er komt kijken om de grote boerenschuur van Hoeve Binnenland om te vormen tot een comfortabel verblijf voor zes gasten en een aantal ondersteunende vrijwilligers.

Johan Warnar, voorzitter van Stichting Hospice De Reiziger, vertelde de ondernemers welke inspanningen zijn verricht om het hospice van de grond te krijgen. Vooral de financiering vraagt heel wat stuurmanskunst, omdat pas in 2018 de eerste subsidie van de rijksoverheid verwacht mag worden. Intussen hebben heel wat sponsors – grote en kleine – zich van hun gulle kant laten zien. Zo gaat een deel van de opbrengst van de Roparun naar het hospice. En ook de deelnemers aan de jaarlijkse motorrit voor het goede doel – op Hemelvaartsdag – hebben het hospice aangewezen als sponsordoel.

Maar ondanks de soms grote sponsorbijdragen is de financiering van de verbouwing en de eerste jaren van exploitatie nog niet rond. De eerste jaren wordt een exploitatietekort van 30 tot 40 mille verwacht. Johan Warnar wees de ondernemers dan ook op de obligatielening die is uitgeschreven. Het gaat om stukken van 500 euro met een jaarlijkse rente van 2,15 procent en een maximale looptijd van 20 jaar. Na tien jaar vinden de eerste aflossingen plaats.

Over Hospice De Reiziger

In de laatste, terminale fase van het leven thuis worden verzorgd, is niet altijd mogelijk of wenselijk. Toch is juist dan vaak behoefte aan een huiselijke sfeer, waar vanuit betrokkenheid zorg en begeleiding wordt geboden. Met alle aandacht voor de gast en voor zijn of haar naasten. Hospice de Reiziger wordt zo’n plek. Een kleinschalig bijna-thuis-huis, waar gasten worden verzorgd door vrijwilligers, zorgverleners en familie – bijna net zoals thuis.

Voor het verlenen van zorg en andere diensten in het hospice hebben zich al zo'n 140 vrijwilligers aangemeld. Tachtig van hen zijn inmiddels in training.

De officiële opening van Hospice De Reiziger is op 8 juli 2016 door burgemeester Van Belzen. Op 9 juli is er een open dag, waarna op 11 juli de eerste gasten worden verwelkomd.

Het bestuur van stichting Hospice De Reiziger wordt gevormd door Johan Warnar (voorzitter), Peter Broer (penningmeester), Hein Ferwerda (secretaris), en de bestuursleden Dick Kaasjager (zorg), Stephanie ter Borg (contacten overheden), Winni de Bruin (communicatie) en John Breedveld (fysieke infrastructuur). Comité van aanbeveling: burgemeester Jan van Belzen, mr. Anton Westerlaken (voorzitter raad van bestuur Maasstadziekenhuis), drs. Jan van Hulsteijn(voorzitter overleg vijf kerken in Ridderkerk), prof. dr. Martin van den Bent (neuroloog Erasmus MC Kankerinstituut), en ds. Cees Romkes (predikant Protestantse Gemeente Barendrecht).1011