header nieuws2
26 mei 2016

Wat doet VBO Fresh World voor bereikbaarheid?

4

Regelmatig komen leden met vragen bij het bestuur om deze te behartigen over bijvoorbeeld aanbesteding en bereikbaarheid. Na een lange weg voor de vernieuwde Spoorlaan ligt de case van de Handelsweg nog vers in het geheugen (en is nog niet afgelopen).  Maar ook genoemd mag worden de positieve uitwerking van de inzet van uw bestuur op de openstelling van de onderdoorgang A29.

Een van onze bestuursleden heeft zitting in “Regieteam Zuid Oost” dat zich bezighoudt met de bereikbaarheid van onze regio. Het gaat niet alleen over de directe ontsluiting van Barendrecht, maar ook over de A16 tot Dordrecht en de A15 tot Gorinchem. Investeringen worden meer op macroniveau bekeken en zo ontstaat een prioriteitenlijst. Op 29 januari mochten wij naar aanleiding van de vergaderingen een overzicht ontvangen waar de onderdoorgang A29 een lage prioriteit kreeg. Het project dreigde niet voor subsidie in aanmerking te komen. Een logisch gevolg zou zijn dat de gemeente de openstelling dan niet door hadden laten gaan. Uw bestuur heeft gevraagd de ranking anders toe te kennen zodat de onderdoorgang zou stijgen op deze lijst, en het project dus wel voor subsidie in aanmerking zou komen. Welk gewicht onze inzet in de schaal heeft gelegd weten wij niet.

Wel horen wij onder onze leden positieve geluiden nu de gemeenteraad positief heeft besloten. We zijn blij ook op dit punt een bijdrage voor onze leden te hebben geleverd.