header nieuws2
22 december 2016

Proef splitsing Handelsweg

4 231x231

Een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van Foodcenter Reijerwaard is de verbinding van Nieuw Reijerwaard met BT Oost. Deze verbinding wordt gemaakt door het verlengen van de Voorweg en deze aan te sluiten op de Verenambachtseweg en de Spoorlaan. Het eerste deel van de verlenging van de Voorweg is afgerond. Dit nieuwe wegdeel verbindt de Verenambachtseweg met de Handelsweg. Deze aansluiting is zo ingericht dat verkeer op de Verenambachtseweg vanaf de zuidkant het verlengde deel van de Voorweg richting de Handelsweg in kan rijden en uit kan rijden in noordelijke richting. Dit is een tijdelijke situatie tot de rotonde op de kruising Verenambachtseweg gereed is.

Proef

De nieuwe verbinding tussen de Verenambachtseweg en de Handelsweg maakt het mogelijk om een proef uit te voeren waarbij de Handelsweg wordt gesplitst in een zuidelijk deel en een noordelijk deel. Deze proef is in overleg met de ondernemers tot stand gekomen. De op 8 december begonnen proef is ingesteld omdat de bedrijven op de Handelsweg veel verkeer genereren met name van vrachtwagens voor de aan- en afvoer van goederen. Tijdens de proef is de Handelsweg gesplitst zodat de verkeersstromen zoveel als mogelijk worden gescheiden.

Het zuidelijk deel van de Handelsweg is tijdens de proef alleen in en uit te rijden via de Tuindersweg.

Het noordelijk deel van de Handelsweg is tijdens de proef bereikbaar via de nieuw aangelegde verlenging van de Voorweg; vanaf de Verenambachtseweg kan verkeer vanuit zuidelijke richting via het nieuwe gedeelte van de Voorweg het noordelijk deel van de Handelsweg alleen inrijden en niet uitrijden. Via de noordelijke aansluiting van de Handelsweg op de Verenambachtseweg (ter hoogte van het waterschapskantoor Hollandse Delta) kan verkeer de Handelsweg in- en uitrijden.

In de komende periode wordt met de volgende werkzaamheden aan de infrastructuur gewerkt:

- De aanleg van de onderdoorgang Rijksstraatweg,

- Verdere aanleg van het verlengde deel van de Voorweg, tussen de onderdoorgang en de Handelsweg, pas na de zomer 2017

- Aanleg van de rotonde Verenambachtseweg/ Spoorlaan,

- Noodzakelijk groot onderhoud aan de Handelsweg.