header nieuws2
23 oktober 2017

Onderzoek BAR-organisatie

20

Er komt een nieuw onderzoek naar de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in de zogenoemde BAR-organisatie.

Het onderzoek, waarover afspraken zijn gemaakt in het nieuwe coalitieakkoord 2016-2018 van Echt Voor Barendrecht, CDA en SGP/ChristenUnie, wordt uitgevoerd door Barendrecht. VBO Fresh World heeft toegezegd te zullen meewerken aan het onderzoek.