header nieuws2
9 november 2016

Nieuwsflits: Bijeenkomst cybercrime

Cyber 68885489 400x400

Bericht vanuit de gemeente Barendrecht:

Bijeenkomst cybercrime

 

Beste ondernemer, 

De digitale maatschappij biedt ondernemers voordelen, maar kent ook risico’s. Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. De computer en internet zijn niet meer weg te denken en omdat bijvoorbeeld bedrijfsprocessen meer en meer digitaal worden afgehandeld, neemt ook de kans op online criminaliteit toe.  
Bent u zich bewust van de risico’s en gevaren die deze ontwikkelingen met zich meebrengen? Digitale criminaliteit kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel grote maar zeker ook voor kleine bedrijven. Al eerder heb ik, tijdens een ontbijt, met u over deze problematiek gesproken. Hieruit kwamen ook veel ervaringen van ondernemers met cybercrime en de grote gevolgen die dit kan hebben. 

Wist u trouwens ook dat door de meldplicht datalekken vanaf 1 januari 2016 een forse boete kan worden opgelegd? Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. 

Ik nodig u hierbij graag uit voor een bijeenkomst cybercrime. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met u in gesprek over bewustwording, digitale weerbaarheid, risico’s en gevaren en ‘wat als het misgaat’.  

De bijeenkomst vindt plaats op 17 november 2016 van 18.50 uur tot 22:00 uur in de hal van het gemeentehuis in Barendrecht.  
 
Programma  
18:30 – 18:50 Inloop 
18:50 – 19:00 Opening door burgemeester Jan van Belzen 
19:00 – 20:00 Presentatie dhr. Andre Ekkelboom over cybercrime en datarisico’s 
Pauze 
20:15 – 20:45 Presentatie Jasper Weijts, firma ONIVO, ethical hacker 
20:45 – 21:30 Presentatie dhr. Vincent Stittelaar (politie)  
21:30 - 21:40 Afronding avond door burgemeester Jan van Belzen 
21:40 – 22:00 hapje/drankje
 

Aanmelden  
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via  
veiligheid@barendrecht.nl. Aanmelden kan tot en met 14 november.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden. Vooraf aanmelden is verplicht. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. 

Vragen stellen  
Heeft u nu al vragen over de onderwerpen die aan bod komen, mail ons deze dan alvast. Gedurende de avond zullen we proberen deze vragen inhoudelijk te behandelen.Namens het bestuur van VBO Fresh World,

Jan Willem van Hellemond
(voorzitter)