header nieuws2
26 januari 2018

Adverteren in Impact

1 adverteren

Zoals reeds bij enkele gelegenheden is meegedeeld, zet VBO Fresh World de uitgave van ons magazine Impact vanaf 1 januari in eigen beheer voort. Dat betekent ook, dat de werving van advertenties door onze vereniging wordt opgepakt, en niet meer door BAR Uitgeverij.

De leden van onze vereniging worden (of zijn) door bestuursleden benaderd met de vraag of zij met een grotere of kleinere advertentie hun bedrijf ‘in de etalage’ willen zetten. Zo kunnen ze meteen een bijdrage leveren aan de instandhouding van het mooie magazine, dat drie keer per jaar verschijnt.

De deadline voor het aanleveren van materiaal voor de eerste uitgave van 2018 is 14 februari a.s. Uiteraard worden de adverteerders hiervan nog op de hoogte gesteld.

Meer informatie: Jolanda van Zijderveld, 0180 - 64 54 34 of per mail: jolanda@2met.nl