header 18 headerpsd
19 april 2018

Inloopborrel over Nieuw Reijerwaard

 De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard verwelkomde op woensdag 18 april de leden van VBO Fresh World voor een informatief uurtje over de ontwikkelingen in Nieuw Reijerwaard. In de Victoria Lounge van Hotel Van der Valk Ridderkerk vertelde directeur Arie Schippers hoe het vroegere agrarische gebied wordt omgevormd tot een bedrijventerrein van 96 herctare, vooral gericht op de agf-sector. De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen.

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) is het uitvoeringsorgaan dat het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard gaat realiseren. De GRNR houdt zich bezig met grondverwerving, sloop van bestaande bebouwing en de uitgifte van grond aan bedrijven die zich op het bedrijventerrein willen vestigen.